Skärande bearbetning – Svarvar & Maskiner

Skärande bearbetning – Svarvar & Maskiner

skärande-bearbetningArbetsformen kopplade till olika typer av CNC-maskiner vid legoproduktion kallas för skärande bearbetning. De företag som arbetar med denna process bör vara medveten om att det finns många olika typer av maskiner som går att använda.

Bland de maskiner som finns ingår:

  • CNC-svarvar
  • Fleroperationsmaskiner
  • Flerfunktionsmaskiner
  • Bäddfräsar
  • CNC-fräs
  • Golvverk
  • Portalmaskiner
  • Andra typer av maskiner för automatisering

Den vanligaste maskinvarianten är CNC-svarvar. Principen för dessa fungerar på precis samma sätt som för äldre svarar som drivs med el. Den stora skillnaden är att de oftast har en numerisk panel där operatören kan ställa in de mått och dimensioner som svaren ska skära efter. Personen som arbetar som operatör styr alltså inte materialet som ska bearbetas för hand, så som man gjorde förr i tiden. Andra maskiner kommer enbart med en LCD-display som visar uppgifter på hur den skärande bearbetningen kommer gå till (med möjlighet till ändringar).

Idag genomför ett skärverktyg arbetet, och det kan förekomma mer än ett skärverktyg beroende på svarvens konfiguration.

Den som har ett svarvningsarbete som kräver mindre komplexa former kan bli tillfredsställd med enbart en 2-axlig CNC-svarv. Eftersom många detaljer kan ha många komplexa vinklar så finns det även maskiner som är utvecklade för att klara av dessa. Det man då behöver leta efter är en fleroperationsmaskin eller flerfunktionsmaskin. Dessa har möjlighet att skära materialet i flera olika vinklar under mycket kort tid vilket förminskar ledtider och kostnadseffektiviserar.

Vilken maskin ska man ta?

Valet av maskin beror självklart på hur stycket ser ut som ska bearbetas. Större fräsas som exempelvis bäddfräsar eller golvverk kan används då den vanliga CNC-svarven inte klarar av att genomföra arbetet.

Portalmaskiner är den största sortens maskin för legotillverkning i hög volym. Dessa kräver givetvis också att det finns gott om utrymme i lokalen. Därför är det inte heller aktuellt om man inte tänkt expandera sin verksamhet relativt mycket. De företag som enbart tillverkar sina egna produkter kommer få störst nytta av att köpa en rejäl golvmaskin som kan utföra beskärningsarbetet snabbt och till låg kostnad.

Service och underhåll

Om man nu har bestämt sig för att köpa en ny maskin av något slag så måste man också se till att kolla upp de tekniska detaljerna, och hur maskinen kommer att komplettera verksamheten. Eftersom dessa maskiner är relativt avancerade är det klokt att välja en återförsäljare som också kan erbjuda support och service ifall någon del skulle gå sönder. Med tanke på att verktygsmaskiner utsätts för relativt stora påfrestningar kommer också skärverktygen att påverkas och till slut inte längre fungera på ett korrekt sätt. Innan detta inträffar brukar svarven säga ifrån. Det är då upp till operatören att byta skärverktyg mot ett nytt eller kontakta återförsäljaren som då skickar en tekniker som kan utföra arbetet.